[:CA]

Treballs especials

Verticat és present a esdeveniments especials:

– Exposició fotogràfica “A vista de campanar”, Vic, 20 de febrer.

– Dia de Sant Jordi, 23 d’abril.

– Dia de l’Unió Europea, 9 de maig.

[:es]

Trabajos especiales

Verticat está presente en eventos especiales:

– Exposición fotográfica “A vista de campanar”, Vic, 20 de febrero.

– Día de Sant Jordi, 23 de abril.

– Día de la Unión Europea, 9 de mayo.

[:en] 

Especials works

Verticat present special events:

– Photo exhibition “A vista de campanar”, Vic, February 20th.

– Sant Jordi day, April 23th, Catalonia.

– EU day, May 9th.

[:fr] 

Travaux spéciaux

Verticat présents événements spéciaux:

– Exposition de photos “A vista de campanar”, 20 février, Vic, Catalogne

– Jour de Sant Jordi, 23 avril, Catalogne

– Jour de l’UE, 9 mai.

[:]