[metaslider id=26]

[:CA]

 Empresa de treballs verticals 


d’àmbit nacional i internacional

Verticat l’Empresa

Som una empresa, situada a la Comarca d’Osona, especialitzada en treballs verticals des de 2005, que presta serveis industrials, de manteniment i seguretat, buscant sempre la millor solució en el menor temps i millor cost possible.

La nostra dilatada experiència, personal capacitat i altament format amb les millors eines garanteixen un servei professional i competitiu, que ens ha portat a col·laborar amb empreses de reconegut prestigi com:

Casa Tarradellas, Calcinor, Moncobra, Colt España, Sifónika, Esporc, Ohl, Acieorid, Ferrovial, Semtee, Parlament Europeu, …..

sistemas_sifonicos     FallProtect

Com treballem?

La reducció de l’impacte mediambiental (sense tallar carrers, grues, ni grans estructures), l’estalvi de recursos i costos amb les tècniques utilitzades permet agilitzar en sí les actuacions, accedint a llocs de difícil accés.

La utilització de material de seguretat d’acord a la normativa de l’UE.

La nostra metodologia de treball sempre s’inicia de l’anàlisi del requerit pel client, buscant i proposant la millor solució per a adaptar-nos a les seves necessitats.

[:es]

Empresa de trabajos verticales


 de ámbito nacional e internacional

La Empresa

VERTICAT SL es una empresa, ubicada en la Comarca de Osona, Barcelona, especializada en trabajos verticales desde 2005 que brinda servicios industriales, de mantenimiento y seguridad, buscando siempre la mejor solución en el menor tiempo y coste posible.

Nuestra dilatada experiencia, personal capacitado y altamente formado y las mejores herramientas para garantizar un servicio profesional y altamente competitivo, todo ello nos ha llevado a colaborar con empresas de reconocido prestigio:

Casa Tarradellas, Calcinor, Moncobra, Colt España, Sifónika, Esporc, Ohl, Acieorid, Ferrovial,  Semtee, Parlament Europeu, …..

                                                             sistemas_sifonicos     FallProtect

¿Cómo trabajamos?

La reducción del impacto mediambiental (sin cortar calles, gruas, ni grandes estructuras), ahorro de recursos y costes con las ténicas untilizadas permite agilizar en sí las actuaciones, accediendo a lugares de difícil acceso.

El uso de material de seguridad da acuerdo a la normativa de la UE.

Nuestra metodología de trabajo siempre se inicia con el análisis requerido por el cliente, buscando y proponiendo la mejor solución para adaptarnos a sus necesidades.

[:en]

Vertical work Company


at national and international level

Verticat Company

VERTICAT SL is a company, located in the region of Osona, Barcelona (Catalonia), specialized in providing industrial vertical services from 2005, maintenance and safety, always looking for the best solution in the shortest possible time and cost.

We have extensive experience, highly skilled and trained staff and the best tools to ensure a professional and highly competitive service, this has led us to work with prestigious companies:

Casa Tarradellas, Calcinor, Moncobra, Colt España, Sifónika, Esporc, Ohl, Acieorid, Ferrovial,  Semtee, Parlament Europeu, …..

             sistemas_sifonicos     FallProtect

[:fr]

Entreprise de travail verticale


au niveau national et international

16

Nettoyage des dilos, des citernes et des réservoirs pour l’industrie alimentaire, chimique et alimentaire.

museudali1

Rénovation, le nettoyage et l’entretien des bâtiments

11

Entretien de toitures, d’imperméabilisation, peinture, installations filières, portes et la protection collective…

Verticat, enterprise

VERTICAT SL est une entreprise située dans la région d’Osona , Barcelone , spécialisée dans les travaux verticale depuis 2005 qui fournit des services industriels , la maintenance et la sécurité , cherchant toujours la meilleure solution dans les plus brefs délais et de coût.

Notre vaste expérience , un personnel hautement qualifié et formé et les meilleurs outils pour assurer un service professionnel et hautement concurrentiel , tout cela nous a amené à collaborer avec des entreprises prestigieuses :

Casa Tarradellas , Calcinor , Moncobra , Colt Espagne, Sifónika , ESPORC , Ohl, Acieorid, Ferrovial , Semtee , Parlament Europeu …
sistemas_sifonicos     FallProtect[:]